Om Ung i OdsherredKontakt osVores UngehuseUnge-idéerNyhedsbrevFødevarer
ForsideOm Ung i OdsherredKontakt osVores UngehuseUnge-idéerNyhedsbrevFødevarerEventsKulturnat AsnæsOdshædringÅbningstiderUngekulturprisDonation?LAN 9. nov.LAN 11. jan.SponsorerWorkshopsDansk som andetsprogFilmworkshopRadioholdJapanskYogaParkour JamFunktionel træningUpcomingBook en lærerEngelskEventKontoretFerielukketKlatringPole fitnessTyskUngebyrådBestyrelseFrivilligNatteravne SydAndetUngeværkerKnallert kørekortTraktor kørekortVærkstedetFørstehjælpUngekulturprisNyt logo?
Ungebyråd
 
Ungebyrådets news

Ungebyrådet mødes som udgangspunkt hver anden onsdag kl. 15:30-17:00.

Næste gang er onsdag den 31. oktober i Asnæs Ungehus.

 

Ungebyrådet i Odsherred version 1.0 maj 2016

 

Formål

At engagere og inspirere de unge mellem 13-25 år til at være politisk aktive i lokalområdet. Dette skal ikke gøres ved at opdele de unge rent politisk, men nærmere få dem til at være fælles om at træffe beslutninger, som eventuelt kunne vedrøre det unge segment.

Formålet med Ungebyrådet er endvidere at skabe et talerør for de unge, som er bosat i Odsherred.

 

Retningslinjer

 I første omgang er alle, som melder sig velkomne til at være aktive. Hvis det viser sig at være en succes, kan det i fremtiden være nødvendigt at indføre et stemmesystem, hvor hver skole i Odsherred har ret til en repræsentant.[1]

 

  • 1 Ungebyrådet skal være et forum for unge mellem 13-25 år. Dets arbejdsopgaver skal primært ligge i forbindelse med den ungdomspolitik, der bliver ført i selve byrådet.

 

  • 2 Vi skal være en instans, som bliver hørt, og som rent praktisk har mulighed for at påvirke den politiske beslutningsproces.

 

  • 3 Det voksne byråd kan bede Ungebyrådet om at komme med en udtalelse i aktuelle sager.

 

  • 4 Ungebyrådet kan sende indstillinger til det voksne byråd, som byrådet har en forpligtelse til at behandle.

 

  • 5 Ungebyrådet er et forum for unge, som har lyst til at få indflydelse på deres egen og andre unges hverdag i Odsherred Kommune. Samtidig får medlemmerne af Ungebyrådet erfaring med demokrati i praksis og øvelse i at argumentere og forhandle.

 

  • 6 En kontaktperson fra byrådet agerer fast bindeled mellem det voksne byråd og Ungebyrådet, således at samarbejdet ikke løber ud i sandet.

 

 

 

 

Udarbejdet af

Helena Jensen, Mathias Vingaard, Kamilla Jensen, Mikkel Mortensen, Malthe Ancher-Jensen,

Tilrettet d. 03.10.16 af Jeppe, Lauritz, Lærke, Mie, Helena.

 

[1] Med skole menes hver afdeling med overbygning, alle friskoler og uddannelsesinstitutioner med unge i alderen 13-25 år – dog ikke efterskoler.

 

 

Følg os på vores Facebookside:

https://www.facebook.com/ungebyraadet/?fref=ts 

 

 

Kontakt Ungebyrådet:

Stian Sloth Nielsen

30124660

stsni@odsherred.dk 

 

#ungebyråd #ungedemokrati #ungepolitik #ungemedbestemmelse #kultur #skoleogfritid #socialpolitik #valgperiode #ungiodsherredSenest opdateret 05.10.2018 10:10 af LITJE
Kalender
Indstil en ung
22. oktober
Dansk andetsprog
22. oktober kl. 15:15
Donation?
23. oktober

Japansk
25. oktober kl. 17:00
Kulturnat
26. oktober kl. 15:00
Ungebyråd
31. oktober kl. 15:30

YOGA
5. november kl. 16:30
LAN Asnæs
9. november kl. 16:00
NATTERAVN?
13. november kl. 19:00

Ungekulturpris
16. november
LAN Nykøbing
11. januar kl. 16:00
Odsherred in your Facebook